achtergrond

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Duurzame Inzetbaarheid

Wat wordt bedoeld met 'duurzame inzetbaarheid'?

Waarom is er steeds meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid?

Wie is in het bedrijf verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid?

Waar ligt de nadruk om gezamenlijk te kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid?

Is er een 'blauwdruk' om medewerkers duurzaam inzetbaar te maken?

Wat zijn de 'Unique Selling Points' van de instrumenten van Workbooster voor duurzaam inzetbaarheidbeleid?

Waarom kiezen voor Workbooster?

De WERKbalansmeter (WBM)

Wat is de WERKbalansmeter?

Voor wie is de WERKbalansmeter bestemd?

Wat hebben onze medewerkers eraan om de WERKbalansmeter in te vullen?

Wat heb ik als werkgever of HR-manager eraan om de WERKbalansmeter uit te laten voeren?

Kost het onderzoek ons veel tijd en moeite?

Hoe wordt de vragenlijst samengesteld?

Schriftelijk of online invullen?

Hoe zorgen wij ervoor dat onze medewerkers ook echt wat doen met hun persoonlijke uitslag?

Wanneer krijgen wij een bedrijfsrapportage en hoe ziet het rapport eruit?

Geeft u ook een persoonlijke toelichting op de resultaten?

Biedt Workbooster ook ondersteuning in het vervolgtraject?

Wat is het verschil tussen de WERKbalansmeter (WBM) en de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid (BDI)?

Kan de WERKbalansmeter in combinatie met de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid  worden uitgevoerd?

Wat is het verschil tussen een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en de WERKbalansmeter?

Kan de WERKbalansmeter ook worden ingezet in het kader van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Kan de WERKbalansmeter ook als individuele interventie worden ingezet?

Kan ik als professional de Werkbalansmeter inzetten in mijn eigen adviespraktijk?

Kunnen wij een prijsindicatie krijgen?

Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid (BDI)

Wat is de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid?

Voor wie is de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid bestemd?

Wat levert de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid ons op?

Hoe ziet het bedrijfsrapport eruit?

Wordt het bedrijfsrapport ook toegelicht?

Is de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid alleen bedoeld voor grote bedrijven?

Wat is het verschil tussen de Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid (BDI) en de WERKbalansmeter (WBM)?

Hoe verhoudt de Bedrijfscan Duurzame Inzetbaarheid zich tot de WERKbalansmeter?

Welke nazorg- en/of ondersteuningsmogelijkheden biedt Workbooster?

Kunnen wij een prijsindicatie krijgen?